zamówienie na:

Dostawa 4 zestawów komputerowych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-41/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI, ul. Kraszewskiego 15 A, 50-229 Wrocław