zamówienie na:

Prace arborystyczne obejmujące usuwanie drzew i jemioły oraz cięcia sanitarne drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-39/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2020  23:59
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: F.H.U. ARBO KRZYSZTOF JUREK ul. Białki 2/5, 82-522 Sadlinki