zamówienie na:

Dekoracja kwiatowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-35/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Chirurgia, Formowanie, Wycinka Drzew Czesław Hopa, Leśno, ul. Leśna 13, 84-208 Kielno