zamówienie na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na dostawę
nr sprawy: 17/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zawiadamia, że unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej na podst.art 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp  
ogłoszenie o zamówieniu (69kB) html OGŁOSZENIE 
SIWZ (444kB) word SIWZ
zmiana nr 1 SIWZ (450kB) word zmiana nr 1 SIWZ
odpowiedzi na pyt do SIWZ (475kB) pdf odp na pyt do SIWZ z dn 14.04.2020
odpowiedzi na pyt do SIWZ (224kB) pdf odp na pyt do SIWZ z dn 15.04.20
odpowiedzi na pyt do SIWZ (412kB) pdf odp na pyt do SIWZ z dn 16.04.20
odpowiedzi na pyt do SIWZ (186kB) pdf odp na pyt do SIWZ z dn 17.04.20
Szanowni Państwo, informujemy, że pomimo panującej epidemii, otwarcie ofert odbędzie się bez zakłóceń. Zachęcamy do uczestniczenia w otwarciu ofert poprzez transmisję online. Wykonawcy chętni do udziału w otwarciu ofert online, winni podać adres email poprzez, który możliwa będzie transmisja online. Prosimy przesyłać mail Wykonawcy na adres zamowienia@zdiz.sopot.pl , w terminie nie krótszym niż 30 minut przed otwarciem ofert.
Informacja z otwarcia ofert (212kB) word informacja z otwarcia ofert
unieważnienie postępowania (191kB) pdf uniewaznienie postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Banaszak
Opublikował: Ewa Banaszak (10 kwietnia 2020, 15:12:14)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (8 maja 2020, 14:55:16)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 174