zamówienie na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI PN: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOPOCIE Z ZASTOSOWANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII- Etap I realizowana jako część projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii,

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 03/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  09:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843 z późn. zm), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w 80-297 Banino ul. Głogowa 9. 
ogłoszenie o zamówieniu (128kB) html ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (260kB) word SIWZ
Szanowni Państwo, informujemy, że pomimo panującej epidemii, otwarcie ofert odbędzie się bez zakłóceń. Zachęcamy do uczestniczenia w otwarciu ofert poprzez transmisję online. Wykonawcy chętni do udziału w otwarciu ofert online, winni podać adres email poprzez, który możliwa będzie transmisja online. Prosimy przesyłać mail Wykonawcy na adres zamowienia@zdiz.sopot.pl , w terminie nie krótszym niż 30 minut przed otwarciem ofert.
Informacja z otwarcia ofert (260kB) word informacja z otwarcia ofert
wybór oferty (237kB) pdf Informacja o wyborze oferty

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Banaszak
Opublikował: Ewa Banaszak (26 marca 2020, 13:46:13)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (4 maja 2020, 12:38:22)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 351