zamówienie na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI PN: Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Reja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 08/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 9 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843 z późn. zm), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w 80-297 Banino ul. Głogowa 9. 
ogłoszenie o zamówieniu (115kB) html ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (228kB) word
Informacja z otwarcia ofert (146kB) word informacja z otwarcia ofert
wybór oferty (356kB) pdf informacja o wyborze oferty

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Banaszak
Opublikował: Ewa Banaszak (28 lutego 2020, 15:29:37)

Ostatnia zmiana: Aneta Tarczyńska (29 czerwca 2020, 14:45:27)
Zmieniono: weryfikacja załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 202