zamówienie na:

Cięcia sanitarne drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Cz. I Cięcia sanitarne drzew przyulicznych Cz. II Cięcia sanitarne drzew na terenach lasów komunalnych i terenach zieleni miejskiej

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-09/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu (do realizacji dwóch części zamówienia) została wybrana oferta firmy: „ARBOR” Wojciech Dźwik, ul. Czechowskiego 2D/4, 64-800 Chodzie. Za udział w postępowaniu uprzejmie dziękujemy.