zamówienie na:

Sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Sopotu na okres obowiązywania 2021-2030

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-06/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 11 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZDiZ w Sopocie nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Sopotu na okres obowiązywania 2021-2030, zostaje unieważnione.