zamówienie na:

Frezowanie karpin na terenie miasta Sopotu w 2020 roku

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-05/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 10 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy: ARBOR Wojciech Dźwik, ul. Czechowskiego 2 D/4 64-800 Chodzież