zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: Remont wiaduktu w Al. Niepodległości w Sopocie – Etap III

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 02/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 7 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest-Wybrzeże” Sp. z o.o.  
ogłoszenie o zamówieniu (200kB) word ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (180kB) word SIWZ
Informacja z otwarcia ofert (133kB) word informacja z otwarcia ofert
wybór oferty (339kB) pdf zawiadomienie o wyborze oferty

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Banaszak
Opublikował: Ewa Banaszak (29 stycznia 2020, 14:43:38)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (18 lutego 2020, 10:31:58)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 284