zamówienie na:

Oczyszczanie placów zabaw i boisk na terenie miasta Sopotu W okresie 1 lutego– 31 grudnia 2020 roku

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-3/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP-03/NZ/2020/PJ została wybrana oferta firmy: IMAR Sp. z o.o. 80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 50