Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa drogowej zapory hydraulicznej wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-66/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2020  11:00

zamówienie na:

„Koncepcja zagospodarowania terenu przebudowy siedziby ZDiZ w Sopocie z uwzględnieniem lokalizacji nowych budynków biurowych, magazynów, warsztatów i składowisk”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-67/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  08:00

zamówienie na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i tabletów.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-60/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)