Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Remont alejek na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

zamawiający: Gmina M.Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publ.ZDiZ
nr sprawy: ZP-116/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 30 listopada 2020  11:00

zamówienie na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym , posypywarką oraz pługiem odśnieżnym.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 58/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2020  12:00

zamówienie na:

Dostawę mączki wapiennej – kruszywa wypełniającego do mieszanek mineralno bitumicznych w workach papierowych na paletach

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-117/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2020  11:00

zamówienie na:

ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na dostawę
nr sprawy: 64/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  11:00

zamówienie na:

Wykonywanie robót budowlano-remontowych, robót związanych z modernizacją nawierzchni drogowych oraz usuwanie bieżących awarii w ramach zarządzania i utrzymania miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Sopocie w latach 2021 – 2024

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 60/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)