Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy układu drogowego wraz z budową ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i infrastrukturą podziemną w ul. 3 Maja w Sopocie”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 39/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 21 września 2020  11:00

zamówienie na:

Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 41/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,350 mln euro
termin składania ofert: 22 września 2020  11:00

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 43/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2020  11:00

zamówienie na:

Przebudowa placu zabaw w ul. Kolberga w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-90/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2020  11:00

zamówienie na:

Remont nawierzchni chodników i wjazdów w ul. Armii Krajowej w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 45/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 5 października 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)