Utrudnienia w ruchu drogowym od dnia 14.08.2019 r. do dnia 20.08.2019 r.13.08.2019

Utrudnienia w ruchu drogowym od dnia 14.08.2019 r. do dnia 20.08.2019 r.

13.08.2019


 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w terminie od dnia 14.08.2019 r. do dnia 20.08.2019 r. planowane są następujące prace powodujące utrudnienia w ruchu drogowym:
 
 
1)        Kontynuowane będą prace związane z przebudową ul. Wejherowskiej oraz ul. Łowickiej. W związku z prowadzonymi pracami:
-  przywrócono do ruchu dotychczas zamknięty odcinek ul. Wejherowskiej,
- całkowicie zamknięto ul. Wejherowskiej/Łowickiej na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Mazowieckiej.
W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego przejazdu po trasie objazdu, który prowadzi ul. Małopolską a następnie ul. Kujawską na omawianych ulicach wprowadzone zostały miejscowe zakazany zatrzymywania się. Kierowców prosimy o dostosowanie się do obowiązującej, czasowej organizacji ruchu.
Od dnia 12.08.2019 r. kontynuowane jest całkowite zamknięcie skrzyżowania ul. Łowickiej z ul. Mazowiecką. W związku z tym na ul. Kujawskiej na odcinku od ul Mazowieckiej do ul. Łowickiej obowiązuje ruch dwukierunkowy z obustronnym zakazem zatrzymywania się.
Dodatkowo od dnia 20.08.2019 r. planowane jest całkowite zamknięcie skrzyżowania ul. Wejherowskiej z ul. Małopolską. W związku z tym na ul. Małopolskiej na odcinku od ul. Wejherowskiej do ul. Łużyckiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy z obustronnym zakazem zatrzymywania się.
 
2)        Kontynuowane będą prace budowlane przy remoncie drugiej części wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie, pomiędzy ulicą Haffnera i ulicą Wejherowską.
Prace wymagają zajęcia dwóch pasów jezdni Al. Niepodległości na kierunku do Gdańska. Ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Gdyni oraz jednym w kierunku Gdańska. Dodatkowo zamknięto przejście dla pieszych przez Aleję Niepodległości na wysokości ul. Wejherowskiej oraz przejście przez ul. Wejherowską przy wiadukcie. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Wejherowską pracuje w trybie żółtym pulsującym.
 
3)        Kontynuowane będą prace polegające na przebudowie ulicy Zacisze. W związku z pracami w godzinach 6-14 wystąpić mogą czasowe wyłączenia jezdni na odcinku od posesji nr 18 do nr 30.
 
4)        Kontynuowane będą prace związane z przebudową ul. Słowackiego. W związku z prowadzonymi pracami obowiązuje całkowite zamknięcie ul. Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul. Długosza.
 
5)        W dniu 15 sierpnia br. odbędzie się impreza pn. „XXIV Orlen Maraton „Solidarności”. W związku z tym w godzinach od 9.50 do 11.10 nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu na Alei Niepodległości w kierunku Gdańska oraz nastąpi brak możliwości przekraczania jezdni Al. Niepodległości pomiędzy Górnym a Dolnym Sopotem. Sygnalizacja świetlna w ww. ciągu na obu kierunkach nadawała będzie sygnał żółty pulsujący. Jednocześnie informujemy, iż podany przedział czasowy jest przewidywanym czasem zamknięcia i może ulec zmianie.
 
6)       W  dniu 17.08.2019 r. od godz. 5:00 do godz. 21:00 oraz w dniu 18.08.2019 r. od godz. 5:00 do godz. 20:00 odbędą się zawody sportowe pn. 22 Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski „Grand Prix SOPOT - GDYNIA 2019”.
W związku z zawodami wprowadzone zostanie całkowite zamknięcie ul. Malczewskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Księżycową do granicy miasta Gdyni oraz ul. Kolberga i ul. Cieszyńskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Malczewskiego. Dojazd do osiedla Brodwino zostanie skierowany objazdem ulicą Wejherowską, a następnie ulicą Obodrzyców.

metryczka


Wytworzył: Krystian Rychter (13 sierpnia 2019)
Opublikował: Rychter Krystian (14 sierpnia 2019, 14:06:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205