Utrudnienia w ruchu drogowym od dnia 05.06.2019 r. do dnia 11.06.2019 r.04.06.2019

Utrudnienia w ruchu drogowym od dnia 05.06.2019 r. do dnia 11.06.2019 r.

04.06.2019


 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w terminie od dnia 05.06.2019 r. do dnia 11.06.2019 r. planowane są następujące prace powodujące utrudnienia w ruchu drogowym:
 
1)        Kontynuowane będą prace polegające na przebudowie chodnika na Al. Niepodległości na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. 23 Marca. W związku z prowadzonymi pracami możliwe czasowe zajęcia prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.
 
2)       Od dnia 10 czerwca br. (poniedziałek) planowane są prace polegające na przebudowie chodnika na Al. Niepodległości na odcinku od ul. Goyki do ul. Pokorniewskiego. W związku z prowadzonymi pracami możliwe czasowe zajęcia prawego pasa ruchu w kierunku Gdyni
 
3)        Kontynuowane będą prace polegające na budowie ścieżki rowerowej w Alei Wojska Polskiego na odcinku:
 
- od ul. Chrobrego do ul. Na Wydmach
     W związku z prowadzonymi pracami na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Na Wydmach do ul. Jana Kilińskiego wydzielono po prawej stronie jezdni dwukierunkową drogę rowerową oraz po stronie numerów parzystych wprowadzono zakaz zatrzymywania się.
 
 - od wejścia na plażę nr 37 (wysokość hotelu Marriott ) do granicy z miastem Gdańsk. W związku z pracami na ww. odcinku wprowadzono całkowite zamknięcie drogi rowerowej z jednoczesnym wyznaczeniem objazdu ul. Bitwy pod Płowcami a następnie ulicą Jelitkowską w Gdańsku.
 
4)       Planowane są prace polegające na remoncie ubytków w nawierzchni jezdni na:
- ul. Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Goyki do ul. Budzysza (na czas prowadzonym prac po lewej stronie będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się),
- ul. Moniuszki ( prace prowadzone przy jednostronnym zwężeniu jezdni)
 
5)        Kontynuowane będą prace związane z przebudową ul. Wejherowskiej wraz z budową parkingu. W związku z prowadzonymi pracami ul. Wejherowska na odcinku od ul. Obodrzyców do ul. Małopolskiej jest całkowicie zamknięta. Objazd do ul. Wejherowskiej ulicą Obodrzyców dalej ul. Łużycką następnie ul. Małopolską.
W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego przejazdu po trasie objazdu na ul. Łużyckiej oraz na odcinku ul. Małopolskiej wprowadzony został obustronny zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informująca o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku niezastosowania się do powyższego oznakowania.
 
Od dnia 10 czerwca br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap prac, w związku z prowadzonymi pracami:
- całkowicie zamknięta zostanie ul. Łowicka na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Mazowieckiej,
- przywrócony do ruchu zostanie dotychczas zamknięty odcinek ul. Wejherowskiej,
- przywrócony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Małopolskiej (odcinek od Wejherowskiej do Łużyckiej),
- utrzymany zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się na ul. Łużyckiej,
- wprowadzony zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się na ul. Małopolskiej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Junaków,
- wprowadzony zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się na ul. Kujawskiej od wysokości posesji nr 46 w kierunku Kościoła oraz jednostronny zakaz zatrzymywania się po stronie numerów parzystych na odcinku od pętli autobusowej w kierunku Kościoła, a także jednostronny zakaz zatrzymywania się po stronie numerów nieparzystych na odcinku od posesji nr 25 w kierunku skrzyżowania z ul. Łowicką.
               
                Objazd do ulic: Łowicka, Kujawska oraz Mazowiecka: ulicą Małopolską, następnie ul. Kujawską.
 
6)        Dnia 3 czerwca br. nastąpiło rozpoczęcie prac budowlanych przy remoncie drugiej części wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie, pomiędzy ulicą Haffnera i ulicą Wejherowską.
W pierwszym etapie wyłączono z użytkowania:  chodnik oraz jeden, prawy pas jezdni na kierunku do Gdańska.  Dodatkowo zamknięte zostało przejście dla pieszych przez Aleję Niepodległości na wysokości ul. Wejherowskiej oraz przejście przez ul. Wejherowską przy wiadukcie. Powyższe pozwoliło, dla zwiększenia przepustowości, wyłączyć sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Wejherowską.
 

metryczka


Wytworzył: Krystian Rychter (4 czerwca 2019)
Opublikował: Rychter Krystian (6 czerwca 2019, 08:44:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132