Utrudnienia w ruchu drogowym od dnia 29.05.2019 r. do dnia 04.06.2019 r.28.05.2019

Utrudnienia w ruchu drogowym od dnia 29.05.2019 r. do dnia 04.06.2019 r.

28.05.2019


Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w terminie od dnia 29.05.2019 r. do dnia 04.06.2019 r. planowane są następujące prace powodujące utrudnienia w ruchu drogowym:
 
1)        Kontynuowane będą prace polegające na przebudowie chodnika na Al. Niepodległości na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. 23 Marca. W związku z prowadzonymi pracami możliwe czasowe zajęcia prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.
 
2)        Kontynuowane będą prace polegające na budowie ścieżki rowerowej w Alei Wojska Polskiego na odcinku:
 
- od ul. Chrobrego do ul. Na Wydmach
     W związku z prowadzonymi pracami na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Na Wydmach do ul. Jana Kilińskiego wydzielono po prawej stronie jezdni dwukierunkową drogę rowerową oraz po stronie numerów parzystych wprowadzono zakaz zatrzymywania się.
 
 - od wejścia na plażę nr 37 (wysokość hotelu Marriott ) do granicy z miastem Gdańsk. W związku z pracami na ww. odcinku wprowadzono całkowite zamknięcie drogi rowerowej z jednoczesnym wyznaczeniem objazdu ul. Bitwy pod Płowcami a następnie ulicą Jelitkowską w Gdańsku.
 
3)       Planowane są prace polegające na remoncie ubytków w nawierzchni jezdni na:
- ul. Syrokomli (na czas prowadzonym prac po stronie numerów nieparzystych będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się)
 
4)        Kontynuowane będą prace związane z przebudową ul. Wejherowskiej wraz z budową parkingu. W związku z prowadzonymi pracami ul. Wejherowska na odcinku od ul. Obodrzyców do ul. Małopolskiej jest całkowicie zamknięta. Objazd do ul. Wejherowskiej ulicą Obodrzyców dalej ul. Łużycką następnie ul. Małopolską.
W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego przejazdu po trasie objazdu na ul. Łużyckiej oraz na odcinku ul. Małopolskiej wprowadzony został obustronny zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informująca o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku niezastosowania się do powyższego oznakowania.
 
5)        W dniu 27.05.2019 r. rozpoczęto prace związane z przebudową chodnika ulicy 3 Maja na odcinku od ul. Karlikowskiej do ul. Bitwy pod Płowcami. W związku z prowadzonymi pracami możliwe czasowe zajęcia prawoskrętu w ul. Bitwy pod Płowcami.
 
6)       Dnia 03 czerwca br. (poniedziałek) nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych przy remoncie drugiej części wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie, pomiędzy ulicą Haffnera i ulicą Wejherowską.
W pierwszym etapie wyłączone z użytkowania będą :  chodnik oraz jeden, prawy pas jezdni na kierunku do Gdańska. Ruch samochodowy będzie odbywał się na dotychczasowym, lewym pasie na kierunku do Gdańska oraz dotychczasowej dwupasowej  jezdni w kierunku Gdyni, według schematu: dwa pasy dla pojazdów poruszających się w kierunku Gdyni, jeden pas dla pojazdów poruszających się w kierunku Gdańska.  Z użytkowania zostaną wyłączone również: przejście dla pieszych przez Aleję Niepodległości na wysokości ul. Wejherowskiej oraz przejście przez ul. Wejherowską przy wiadukcie. Powyższe pozwoli, dla zwiększenia przepustowości, wyłączyć sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Wejherowską. Podczas prowadzonych robót prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. 
Dla osób jadących tranzytem przez Sopot zalecamy korzystanie z Obwodnicy Trójmiejskiej.   Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

metryczka


Wytworzył: Krystian Rychter (28 maja 2019)
Opublikował: Rychter Krystian (28 maja 2019, 14:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123