Utrudnienia w ruchu drogowym od dnia 28.11.2018 r. do dnia 04.12.2018 r.28.11.2018

Utrudnienia w ruchu drogowym od dnia 28.11.2018 r. do dnia 04.12.2018 r.

28.11.2018


Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w terminie od 28.11.2018 r. do 04.12.2018 r. planowane są następujące prace powodujące utrudnienia w ruchu drogowym:
 
1)       Kontynuowane będą prace w rejonie skrzyżowania ulic Wejherowska – Obodrzyców oraz Wejherowska – Kraszewskiego polegające na budowie dwóch rond.
       Od dnia 26 listopada br. wprowadzone zostało całkowite zamknięcie ul. Wejherowskiej na odcinku od Al. Niepodległości do ulicy Obodrzyców. Na czas zamknięcia wprowadzone zostały następujące objazdy:
- do dzielnicy Kamienny Potok objazd ulicą Malczewskiego, następnie ul. Kolberga,
-objazd do ulicy Kraszewskiego ulicą Malczewskiego następnie drogą przy Cmentarzu Komunalnym.
               Przewidywany termin zamknięcia wynosi ok. 3 tygodnie tj. do dnia 16.12.2018 r.
               Dodatkowo odwrócony został kierunek ruchu na odcinku ul. Księżycowej pomiędzy ul. Malczewskiego a ul. Chodowieckiego wraz z ustawieniem zakazu zatrzymywania po stronie numerów parzystych.   
 
2)       Kontynuowane będą prace budowlane przy remoncie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie, pomiędzy ulicą Haffnera i ulicą Wejherowską.
Ruch na wiadukcie odbywa się jednym pasem w kierunku Gdyni oraz jednym pasem w kierunku Gdańska. 
 
3)       Kontynuowane będzie całkowite zamknięcie odcinka ulicy Budzysza pomiędzy ul. Powstańców Warszawy a ul. Haffnera w Sopocie. Powyższe podyktowane jest przebudową układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych.
 
4)       Kontynuowana będzie przebudowa ciągu pieszojezdnego łączącego ul. Kubacza z ul. Bohaterów Monte Cassino. W związku z prowadzonymi pracami- od strony ul. Kubacza nie będzie możliwości dojazdu do parkingu podziemnego.
 
5)       Kontynuowane będą prace polegające na przebudowie chodnika na Al. Niepodległości na wysokości ul. Poznańskiej. W związku z prowadzonymi pracami możliwe czasowe zajęcia prawego pasa ruchu w kierunku Gdyni.
 
6)       Kontynuowane będą prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Okrężnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do wysokości posesji nr 6C. W związku z prowadzonymi pracami ulica Okrężna na ww. odcinku jest całkowicie zamknięta. Przewidywany termin zakończenia prac do dnia 30.11.2018 r.

metryczka


Wytworzył: Krystian Rychter (28 listopada 2018)
Opublikował: Rychter Krystian (28 listopada 2018, 07:48:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238