Utrudnienia w ruchu drogowym od dnia 07.10.2020 r. do dnia 13.10.2020 r.06.10.2020

Utrudnienia w ruchu drogowym od dnia 07.10.2020 r. do dnia 13.10.2020 r.

06.10.2020


Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w terminie od dnia 07.10.2020 r. do dnia 13.10.2020 r. planowane są następujące prace powodujące utrudnienia w ruchu drogowym:
 
1)      Kontynuowane będą prace polegające na remoncie chodnika w ciągu ul. Książąt Pomorskich (po stronie numerów nieparzystych) na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Sobieskiego. W związku z pracami wprowadzono lewostronne zwężenie jezdni.
 
2)      Kontynuowane będą prace polegające na przebudowie skrzyżowania Alei Niepodległości z ulicą Malczewskiego, w związku z prowadzonymi pracami wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu:
- możliwość skrętu w prawo z Alei Niepodległości w ulicę Malczewskiego z kierunku Gdyni,
- możliwość skrętu w prawo z ulicy Malczewskiego w Aleję Niepodległości (w kierunku Gdańska),
- brak możliwości skrętu w lewo z Alei Niepodległości w ulicę Malczewskiego z kierunku Gdańska,
- brak możliwości skrętu w lewo z ul. Malczewskiego w Al. Niepodległości tj. w kierunku Gdyni.
- zamknięta jezdnia w kierunku Gdyni, a ruch skierowany jest na przeciwną stronę (w kierunku Gdańska), gdzie odbywa się po jednym pasie w każdym z kierunków.
 
3)      Kontynuowany będzie remont jezdni i chodników ul. Słowackiego na odcinku od ul. Długosza do ul. Kochanowskiego. Na czas omawianych robót wprowadzono całkowite zamknięcie jezdni na ww. odcinku ul. Słowackiego. Dojazd do ul. Słowackiego od ul. Reja.
 
4)      Planowane są następujące prace polegające na remoncie ubytków nawierzchni jezdni:
- od dnia 05.10 do dnia 07.10  ul. Okrężna od wysokości posesji nr 21 do wysokości skrzyżowania z ul. Słoneczną- połówkowe zajęcie jezdni.
- dnia 10.10  Al. Niepodległości na wysokości posesji 726 oraz 728- zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.
 
5)      Kontynuowane będą prace na ul. Świemirowskiej polegające na budowie sieci ciepłowniczej. W związku z tym całkowicie zamknięta jest ulica na odcinku od wysokości posesji nr 13 do wysokości posesji nr 12A.

metryczka


Wytworzył: Krystian Rychter (6 października 2020)
Opublikował: Rychter Krystian (7 października 2020, 13:23:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65